Služba za zdravstvenu zaštitu žena

 

Načelnik službe: dr Orhan Džinić, spec. ginekologije

Glavna sestra: Vilma Hukić, viša medicinska sestra

Kontakt telefon:

Dr. Džinić: 037/316-760

 

Dr. Lubić: 037/316-777

E-mail adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00h (Pauza 10:00 - 10:30)

 

  

 

Opis poslova

U Službi za zdravstvenu zaštitu žena se vrše slijedeće usluge:

 • Abrazija kondiloma vulve i vagine
 • Aplikacija intrauterine spirale sa dilatacijom
 • Arteficijalni prekid trudnoće do 10 sedmica IZ MEDICINSKIH INDIKACIJA
 • Biopsija cerviksa
 • Biopsija endometrijuma
 • Biopsija vulve
 • Ciljani ginekološki pregled
 • Ciljani pregled na rano otkrivanje raka dojke
 • Ciljani pregled na rano otkrivanje raka grlića maternice
 • Davanje infuzije u ambulanti
 • Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
 • Eksplorativna kiretaža cervikalnog kanala
 • Ginekološki pregled porodilje - kontrolni
 • Ginekološki pregled porodilje - prvi
 • Grav index test
 • Incizija i drenaža abscesa Bartolinijeve žlijezde
 • Incizija i drenaža abscesa vulve
 • Individualna pouka trudnice o higijeni, ishrani i pripremi za porod
 • Izrada i tumačenje CTG
 • Kolposkopski pregled
 • Kontrolni ginekološki pregled sa visoko rizičnom trudnoćom
 • Kontrolni ginekološki pregled trudnice u 2. i 3. trimestru
 • Koordinacija sa patronažnom službom u odnosu na trudnice, porodilje, babinjare i žene nakon prekida trudnoće
 • Lavatio vaginae
 • Liječenje početnog mastitisa
 • Liječenje staze
 • Liječenje ragada
 • Ljekarsko uvjerenje (izvod iz medicinske dokumentacije)
 • Lokalna aplikacija lijeka
 • Ponovni ginekološki pregled u ambulanti
 • Ponovni ginekološki pregled u savjetovalištu za sterilitet
 • Pregled dojki
 • Pregled poslije pobačaja
 • Pregled u vezi sa kontracepcijom
 • Pregled ultrazvučnim aparatom do 14 sedmica trudnoće
 • Pregled ultrazvučnim aparatom nakon 14 sedmica trudnoće
 • Propisivanje lijeka i davanje uputstava
 • Prvi ginekološki pregled u ambulanti
 • Prvi ginekološki pregled u savjetovalištu za sterilitet
 • Prvi ginekološki pregled žene u prvom trimestru i prenatalna dijagnostika
 • Rad sa manjom grupom
 • Razvijanje laktacije i prevencija komplikacija
 • Revizija epiziotomije
 • Stručna pomoć pri porođaju
 • Tuširanje grlića maternice
 • Ultrazvučni pregled dojke
 • Uzimanje brisa i analiza kristalizacije cervikalne sluzi
 • Uzimanje brisa i analiza vaginalnog sekreta
 • Uzimanje brisa na Papanikolau
 • Vađenje intrauterine spirale

 

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac