Terenska ambulanta Ozimice II

 

!!! OBAVIJEST: Ambulanta je preseljena u Ulicu Irfana Ljubijankića (kod Tehničke škole) !!!

 

Načelnik službe: Dr. Ahmed Mašić

Glavni medicinar: Irma Malkoč - dipl. med. sestra

Kontakt telefon: 037/350-110

E-mail adresa: -

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00-10:30)

 

Opis poslova

Ambulanta Ozimice II pripada službi porodične medicine.

U ovoj ambulanti se obavljaju:

 • ljekarski pregledi
 • intervencije
 • kućno liječenje

 

Zaposleni u ambulanti:

TIM 9: Dr Aida Burzić, doktor medicine

Senada Hodžić-med.sestra

 

             


 

 

Terenska ambulanta Ozimice I

Načelnik službe: Dr. Ahmed Mašić

Glavni medicinar: Irma Malkoč

Kontakt telefon: 037/223-308

E-mail adresa: -

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00-10:30)

 

Opis poslova

Ambulanta Ozimice I pripada službi porodične/obiteljske medicine.

U ovoj ambulanti se obavljaju:

 • ljekarski pregledi
 • intervencije
 • kućno liječenje

 

Zaposleni u ambulanti:

TIM 12: Dr. Rizvan Tidža, spec. porodične medicine

            Suada Abdulahović -med.sestra porodične medicine

 

TIM 13: Indira Galin, doktor medicine

            Rubija Ibrahimpašić-med.sestra porodične medicine


           

      

 

 

Terenska ambulanta Izačić

 

Načelnik službe: Dr. Ahmed Mašić

Glavni medicinar: Irma Malkoč

Kontakt telefon: 037/393-100

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00-10:30) - Doktor radi utorkom i četvrtkom

 

Opis poslova

Ambulanta Izačić pripada službi porodične medicine.

U ovoj ambulanti se obavljaju:

 • ljekarski pregledi
 • intervencije
 • savjetovanje
 • edukacije
 • kućno liječenje
 • patronažna služba

 

Zaposleni u ambulanti:

 • Dr Hajrudin Omerović-doktor medicine-utorak, četvrtak i petak
 • Hajra Lađarević-med.sestra p/o medicine
 •  Fehima Sušić-med. sestra p/o medicine

Terenska ambulanta Vrsta

Načelnik službe: Dr. Ahmed Mašić

Glavni medicinar: Irma Malkoč

Kontakt telefon: 037/316-784

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00-10:30)

vikendom: 08:00 - 10:00h

 

Opis poslova

Ambulanta Vrsta pripada službi porodične medicine.

U ovoj ambulanti se obavljaju:

 • ljekarski pregledi
 • intervencije
 • savjetovanje
 • edukacije
 • kućne posjete
 • dnevne evidencije pacijenata
 • evidencije zaraznih i malignih oboljenja
 • patronažna služba

 

Zaposleni u ambulanti:

TIM:

 • Dr Nermana Ćemić- utorak i četvrtak
 • Samira Pašić-med.sestra p/o medicine 
 • Alama Baltić-med.sestra
 • Remiza Rekić-med.sestra

 

Terenska ambulanta Kulen Vakuf

 

Načelnik službe: Dr. Ahmed Mašić

Glavni medicinar: Irma Malkoč

Kontakt telefon: 037/365-367

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00-10:30),  vikendom 08:00-10:00h

 

Opis poslova

Ambulanta Kulen Vakuf pripada službi porodične medicine.

U ovoj ambulanti se obavljaju:

 • ljekarski pregledi
 • intervencije
 • kućno liječenje
 • hitne intervencije

 

Zaposleni u ambulanti:

TIM:

 • Dr Mersudin Sinanović, doktor medicine
 • Emina Mašinović-med.sestra p/o medicine

 

Terenska ambulanta Srbljani

Načelnik službe: Dr. Ahmed Mašić

Glavni medicinar: Irma Malkoč

Kontakt telefon: 037/316-787

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00-10:30) - Doktor radi ponedjeljkom, srijedom i petkom

 

Opis poslova

Ambulanta Srbljani pripada službi porodične medicine.

U ovoj ambulanti se obavljaju:

 • ljekarski pregledi
 • intervencije
 • savjetovanje
 • edukacije
 • kućno liječenje
 • patronažna služba

 

Zaposleni u ambulanti:

TIM:

 • Dr Ahmed Mašić, doktor medicine-ponedeljak, srijeda i petak
 • Fatime Seferović-med.sestra p/o medicine

 

 

Terenska ambulanta Brekovica

 

Načelnik službe: Dr. Ahmed Mašić

Glavni medicinar: Irma Malkoč

Kontakt telefon: 037/316-881

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00 - 10:30) - Doktor radi ponedjeljkom, srijedom i petkom

 

Opis poslova:

Ambulanta Brekovica pripada službi porodične medicine.

U ovoj ambulanti se obavljaju:

 • ljekarski pregledi
 • intervencije
 • savjetovanje
 • edukacije
 • kućno liječenje
 • patronažna služba

 

Zaposleni u ambulanti:

TIM: 

 • Dr Ahmed Mašić, doktor medicine - ponedjeljak, srijeda i petak
 • Zlate Dželalagić-med. sestra p/o medicine
 • Jasminka Begić-viša patronažna med.sestra
 • Šemsa Ćehić-med.sestra p/o medicine
 • Nihada Prošić-viša med.sestra p/o medicine

 

Terenska ambulanta Gata

Načelnik službe: Dr. Ahmed Mašić

Glavni medicinar: Irma Malkoč

Kontakt telefon: 037/316-785

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00-10:30) - Doktor radi utorkom i četvrtkom

                         vikendom: 08:00 - 10:00h

 

Opis poslova:

Ambulanta Gata pripada službi porodične medicine.

U ovoj ambulanti se obavljaju:

 • ljekarski pregledi
 • intervencije
 • savjetovanje
 • edukacije
 • evidencija zaraznih bolesti, malignih oboljenja
 • kućno liječenje
 • patronažna služba

 

Zaposleni u ambulanti:

TIM:

 • Dr Nermana Ćemić- utorak i četvrtak
 • Indira Pečenković-viša med.sestra p/o medicine
 • Refika Harbaš-med. sestra

Terenska ambulanta Orašac

Načelnik službe: Dr. Ahmed Mašić

Glavni medicinar: Irma Malkoč

Kontakt telefon: 037/316-788

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00-10:30)

 

Opis poslova

Ambulanta Orašac pripada službi porodične medicine.

U ovoj ambulanti se obavljaju:

 • ljekarski pregledi
 • intervencije
 • savjetovanje
 • edukacije
 • kućno liječenje

 

Zaposleni u ambulanti:

TIM:

 • Dr Mersudin Sinanović, doktor medicine
 • Elvira Hasanagić-medicinska sestra p/o medicine

 

2012 Dom zdravlja Bihac