Održan sastanak predsjednika Mjesnih zajednica i direktorice ZU Dom zdravlja Bihać

 

U skladu sa Programom rada u Domu zdravlja Bihać upriličen je sastanak sa predsjednicima Mjesnih zajednica u kojima Dom zdravlja ima organiziran rad ambulanti porodične medicine. Predsjednici Mjesnih zajednica su se rado odazvali i učestvovali u konstruktivnom razgovoru sa Direktoricom, Načelnicom Službe porodične/obiteljske medicine, Glavnom sestrom ustanove i Glavnom sestrom Službe porodične/obiteljske medicine...

 

Read more: Održan sastanak predsjednika Mjesnih zajednica i direktorice ZU Dom...

 


 

Priznanje ZU Dom zdravlja Bihać

 

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bihać  dobitnik je Priznanja za izuzetan doprinos i zalaganje u oblasti zdravstva u Gradu Bihaću, te realizaciji projekata, s ciljem promocije i poboljšanja rada porodične medicine...

 

Read more: Priznanje ZU Dom zdravlja Bihać

 


 

Sistematski pregledi predškolske djece

 

Služba za zdravstvenu zaštitu djece Doma zdravlja Bihać 22.02. započela je sistematske preglede predškolske djece za sljedeću školsku godinu. Ovaj sistematski pregled sastoji se od razgovora djeteta sa pedijatrom i medicinskim osobljem, brzih nalaza i vakcine ukoliko dijete nije prehlađeno. Sistematski pregledi djece za upis u školu su obavezni i imaju za cilj ocjenu fizičkog i psihičkog stanja djeteta, pravovremeno otkrivanje poremećaja...

 

Read more: Sistematski pregledi predškolske djece

 


 

Revakcinacija učenika završnih razreda srednjih škola - Grad Bihać

 

U sklopu svojih redovnih aktivnosti Služba za zdravstvenu zaštitu djece Doma zdravlja Bihać provodi revakcinaciju učenika završnih razreda srednjih škola sa područja Grada Bihaća. Revakcinacija se odnosi na ANA-Te vakcine i obavlja se ukoliko je vakcinacija obavljena u završnom razredu osnovne škole...

 

Read more: Revakcinacija učenika završnih razreda srednjih škola u Bihaću

 


 

Saradnja Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Bihać i JU Medicinske škole u Bihaću

 

Praktična nastava učenika Medicinske škole Bihać, a koja se odvija u ZU Dom zdravlja Bihać je obogaćena edukativnim časovima na temu: Promocija mentalnog zdravlja u zajednici, a na inicijativu Centra za mentalno zdravlje ZU Dom zdravlja Bihać.

U Sali za okupacionu terapiju CMZ se svakodnevno održavaju edukativni časovi gdje se učenicima prezentira način rada i vrste usluga koje se pružaju našim korisnicima u Centru DZ Bihać.

Read more: Saradnja Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Bihać i JU Medicinske...

 


 

14. 11. Svjetski dan borbe protiv Hronične opstruktivne bolesti pluća

 

HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA JE DUGOTRAJNA BOLEST KOD KOJE JE BLOKIRAN ILI SMANJEN PROTOK ZRAKA KROZ DISAJNE PUTEVE ŠTO ČINI DISANJE IZUZETNO TEŠKIM!

HOPB je ozbiljna i progresivna bolest koja se s vremenom pogoršava ali bolest koja se može jako dobro kontrolisati uz pomoć terapije koju je neophodno redovito uzimati.

 

Read more: 14. 11. Svjetski dan borbe protiv Hronične opstruktivne bolesti pluća

 


 

Vakcinacija protiv gripe

 

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Bihać će od 05.11.2015. vršiti vakcinaciju osoba starijih od 65 godina i hroničnih bolesnika protiv gripe.

Vakcinacija će se vršiti u vremenu od 07:30 - 13:00 sati u prostorijama H-E službe (na 3. spratu).

Obavezno ponijeti sa sobom zdravstvenu legitimaciju i povijest bolesti.

Broj vakcina je u ograničenim količinama.

 


 

Donacija didaktičkog materijala CMZ-u

 

Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Bihać uručena je vrijedna donacija didaktičkog materijala potrebnog za rad sa djecom i maloljetnicima. CMZ dobio je blokove za crtanje, kreativni likovni materijal, bojanke, puzzle, memorijske kartice, konstruktivne kockice, televizor i play station...

 

 

Read more: Donacija didaktičkog materijala CMZ-u

 


 

Komora zdravstvenih tehničara USK - 15 godina postojanja

 

Uz prisustvo delegata skupštine, članova izvršnih i upravnih organa Komore i bivših predsjednika Komore u petak 30.10.2015.godine održana je 8. redovna Radna Skupština Komore zdravstvenih tehničara USK. Na redovnoj skupštini obavljen je izbor radnih tijela, prijedlog imenovanja novog predsjednika skupštine komore i razrješeni su stari i imenovani novi delegati i novi članovi izvršnih i upravnih organa komore...

 

 

Read more: Komora zdravstvenih tehničara USK - 15 godina postojanja

 


 

Ljekarska uvjerenja za zaštitare

 

Ljekarska uvjerenja za zaštitare vrše se samo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama. Od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova ovlaštena zdravstvena ustanova za USK je ZU Dom zdravlja Bihać...

 

Read more: Ljekarska uvjerenja za zaštitare

2012 Dom zdravlja Bihac