OGLAS

za prodaju rashodovanih vozila putem licitacije

 

I

 

LOT

Vrsta vozila Marka i tip vozila Reg. God. proizv. Zapremina / snaga motora Početna cijena Stanje vozila
1 Putničko ŠKODA tip/model 6Y FABIA 1,4 MPI K24-E-074 2001. 1397/50 1.855,50 KM u voznom stanju
2 Sanitetsko CITROEN, tip/model Y JUMPER E67-M-646 2013. 1896/77 8.131,95 KM Nije u voznom stanju

 

II

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka postupka licitacije izvrše gotovinsku uplatu na blagajni Ustanove u iznosu od 10% početne vrijednosti licitiranog vozila.

 

III

Prodaja motornih vozila će se izvršiti putem pribavljanja pismenih ponuda zainteresiranih lica. Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj koverti putem pošte ili neposredno na protokol ZU Dom zdravlja Bihać, Put V korpusa bb, 77 000 Bihać najkasnije do 18.10.2019. godine do 13,30 sati, sa naznakom „Ponuda za LOT _______ – ne otvaraj“.

Dostavljena ponuda se ne može povući prije održane licitacije.

Licitacija će se obaviti 18.10.2019. godine (petak ) u 14,00 sati u Pravnoj službi Doma zdravlja Bihać ( IV sprat).

 

IV

Ponuđači koji su zainteresovani za kupovinu obavezni su u ponudi navesti:

  • Naziv / ime i prezime i tačnu adresu i kontakt telefon ponuđača,
  • Ponuđenu cijenu izraženu u konvertibilnim markama (KM),
  • Tačno navesti broj stavke iz tačke i ovog Poziva za koji se daje ponuda,
  • te dostaviti kopiju uplatnice o uplaćenom depozitu na blagajni Ustanove.

 

V

Vozilo se prodaje u viđenom stanju, a kupuje ga onaj tko ponudi najvišu cijenu, te ga poslije uplate može odmah preuzeti. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora Kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija od 10% mu se neće vratiti.

Učesnicima koji uplate kauciju, a ne prođu na licitaciji, uplaćeni iznos kaucije vraćamo istog dana.

 

VI

Vozilo se može pogledati svakim radnim danom u krugu Doma zdravlja Bihać, na adresi Put V korpusa bb, Bihać, poslije 14,00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima u periodu od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 061/782-169.

 

 


 

Obavijest-Registracija djece 2004. godište

 

Obavještavamo roditelje djece 2004.godište da u vezi sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Službene novine Federacije BiH, 46/10) i članom 5. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Unsko-sanskom kantonu (Sl.glasnik USK-a 17/16 i 34/18) djeca te dobi prestaju biti u nadležnosti zdravstvene zaštite školske ambulante i prelaze u nadležnost porodične medicine.

Stoga pozivamo sve roditelje da registriraju osiguranu djecu tog uzrasta u timove porodične medicine kako bi se nastavila adekvatna zdravstvena zaštita. Također apelujemo i na sva osigurana lica starija od 2004.godišta da se samostalno preregistriraju iz Službe opšte medicine u timove porodične medicine. Registracija je kontinuiran proces koji se obavlja tokom cijele godine, ali ovu registraciju je potrebno obaviti čim prije kako bi se nastavilo daljnje funkcioniranje zdravstvene zaštite osiguranih lica.


 

ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA BIHAĆ

 

 

Broj: 4130/19

Bihać, 11.09.2019. godine

 

 

Na osnovu člana 36. Statuta ZU Dom zdravlja Bihać, a u skladu sa članom 136. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10, 75/13), Odlukom Upravnog odbora broj: 3995/19 od 30.08.2019. godine i Pozitivnim mišljenjem ministra zdravstva, rada i socijalne politike USK-a broj: 09-37-8670-2/19, v.d direktor ZU Dom zdravlja Bihać objavljuje:

 

 

JAVNI OGLAS

Za izdavanje u  zakup viška nemedicinskog prostora

 

 

I – OPĆI PODACI O ZAKUPODAVCU

 

Zakupodavac: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bihać ( u daljem tekstu: zakupodavac )

 

Sjedište: Put V Korpusa bb, 77 000 Bihać

Telefon: +387 31 24 24, +387 37 31 24 23

Fax: +387 37 31 24 21

E- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

II – PREDMET JAVNOG NADMETANJA

 

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 3 godine, računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

 

r/b

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

 

 

1

U prizemlju zgrade Doma zdravlja kod glavnog ulaza-postavljanje samouslužnih aparata sa toplim i hladnim napicima

 

 

3 m2

 

 

120,oo KM/po aparatu

 

 

Snosi zakupodavac

 

Površina se iznajmljuje u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez saglasnosti Zakupodavca vršiti investicijske zahvate, koji mijenjaju sadržaj i namjenu navedene površine.

 

Read more: JAVNI OGLAS za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora


 

Na osnovu člana 136. Stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „Službene novine F BiH“, br.46/10, 75/13) i Odluke Upravnog odbora broj: 2787/19 od 20.06.2019.godine, V.D. direktor ZU Dom zdravlja Bihać objavljuje :

J A V N I   O G L A S

za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

 

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 3 godine, računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

r/br.

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

1

U prizemlju Doma zdravlja kod glavnog ulaza – postavljanje bankomata

4m2

 300,00 KM/mjesto

Snosi zakupodavac

Površine se iznajmljuju u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez saglasnosti Zakupodavca vršiti investicijske zahvate, koji mijenjaju sadržaj i namjenu navedenih površina.

 

 

 


 

Obavijest-Sistematski pregledi predškolske djece

 

Služba za zdravstvenu zaštitu djece Doma zdravlja Bihać 15.aprila započinje sistematske preglede predškolske djece za sljedeću školsku godinu. Ovaj sistematski pregled sastoji se od razgovora djeteta sa pedijatrom i medicinskim osobljem, brzih nalaza i vakcine ukoliko dijete nije prehlađeno. Sistematski pregledi djece za upis u školu su obavezni i imaju za cilj ocjenu fizičkog i psihičkog stanja djeteta, pravovremeno otkrivanje poremećaja vida, strabizma, oštećenja sluha i razvoja govora, otkrivanje ortopedskih anomalija te ocjenu stanja zuba (karijes i ortodontske anomalije), kao i uočavanje bilo kakvog drugog poremećaja zdravlja djeteta...

 

Read more: Obavijest-Sistematski pregledi predškolske djece

 


 

Dani Doma zdravlja Bihać

 

Povodom 7. aprila Svjetskog dana zdravlja, uposlenici, volonteri i vanjski saradnici Doma zdravlja Bihać su sprovodili niz aktivnosti. Između ostalog određivanje glukoze u krvi, mjerenje krvnog pritiska, holesterola/triglicerida, savjetovanje pacijenata o dijatebetes mellitus, obilazak i savjetovanje starijih, potrebitih osoba...

 

Read more: Dani Doma zdravlja Bihać

UPOZORENJE ZA GRAĐANE

 

Demant netačnih informacija

Ovim putem obavještavamo sve naše korisnike i širu javnost da se ograđujemo od novonastale priče da ZU Dom zdravlja Bihać telefonskim putem poziva građane i plasira priču da su nasumičnim odabirom izabrani kao sretni dobitnici kućne posjete od strane Doma zdravlja Bihać.

Informacije su u potpunosti netačne i ZU Dom zdravlja Bihać nije povezan sa spomenutim.

Stoga molimo sve naše korisnike i građanstvo da ukoliko budu pozvani od strane nepoznatih počinitelja da im Dom zdravlja zakazuje termin kućne posjete da iste odbiju i zanemare, te da slučaj prijave nadležnim institucijama.

 

V.D. Direktor

dr Jasminka Ljubijankić

spec. ortodoncije

 


 

Aktivnosti ZU Dom zdravlja Bihać u protekloj sedmici

 

U skladu s Planom o kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih profesionalaca, održana su stručna predavanja u organizaciji ZU Dom zdravlja Bihać 12. i 13.03.2019. godine na teme...

 

Read more: Aktivnosti ZU Dom zdravlja Bihać u protekloj sedmici

 


 

Obavijest o radnoj posjeti AKAZa

 

Danas je u ZU Dom zdravlja Bihać potpisan ugovor između Doma zdravlja Bihać i Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH o realiziranju programa facilitacije za uvođenje sistema za poboljšanje kvaliteta i pripremi za certifikaciju/akreditaciju. Ugovor su potpisali v.d. direktorica dr.Jasminka Ljubijankić i direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo koji su potom obavili i kratki sastanak o pomenutom...

 

Read more: Obavijest o radnoj posjeti AKAZa

 


 

Obavijest o redovnim sistematskim pregledima

 

U sklopu redovnih aktivnosti ZU Doma zdravlja Bihać, a u skladu sa zakonskom obavezom vršenja sistematskih pregleda i vršenja nadzora nad provođenjem sistematskih pregleda, Služba za zdravstvenu zaštitu djece obavještava škole, roditelje i učenike da će od 12. februara/ veljače 2019. pa naredne četiri sedmice vršiti sistematske preglede učenika svih III. V. i VII. razreda osnovnih centralnih i područnih škola u Gradu Bihaću.

Sistematski pregled se odnosi na ljekarsku provjeru vida, sluha, grla, srca, pluća i eventualnih deformiteta i nedostataka u razvoju lokomotornog aparata. Osim toga prikupljaju se podaci vezani za antropometrijska mjerenja školske djece koja se unose u bazu, u kojoj se vrši daljnja analiza i evaluacija podataka.

Učenici III.,V. i VII. razreda svih osnovnih škola su ciljna skupina sistematskih pregleda koje vrši tim sastavljen od dvije medicinske sestre iz Doma zdravlja na čelu sa spec.pedijatrom. Svi podaci o općem stanju djece, težini, visini i ostalim mjerenjima biti će upisani u đačke kartone, a roditelji će također biti upoznati sa svime, naročito u slučajevima gdje je potrebna daljnja dijagnostika i obrada djeteta.

Stručno osoblje Službe za zdravstvenu zaštitu djece ZU Doma zdravlja BIhać će sprovoditi sistematske preglede u terminima dogovorenim sa školama, a ove sistematske preglede prate i redovni sistematski pregledi Službe za zubozdravstvenu zaštitu ZU Dom Zdravlja Bihać.

2012 Dom zdravlja Bihac