Obavijest o radnoj posjeti AKAZa

Objavljeno 14.3.2019.

 

Danas je u ZU Dom zdravlja Bihać potpisan ugovor između Doma zdravlja Bihać i Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH o realiziranju programa facilitacije za uvođenje sistema za poboljšanje kvaliteta i pripremi za certifikaciju/akreditaciju. Ugovor su potpisali v.d. direktorica dr.Jasminka Ljubijankić i direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo koji su potom obavili i kratki sastanak o pomenutom.

Ovim Ugovorom ugovorne strane su se sporazumjele da će AKAZ, kao ovlašteno tijelo u oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, utvrđeno Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu, u Domu zdravlja Bihać realizirati stručnu podršku u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta i sigurnosti, koristeći akreditacijske i certifikacijske standarde i drugu tehničku dokumentaciju. Ugovorom će se pored facilitacije Dom zdravlja Bihać uređivati i pripremati odnosno njegove organizacione jedinice za certifikaciju odnosno, akreditaciju.

Pored toga, trenutno u prostorijama Doma zdravlja Bihać domaćina ove posjete, se održava obuka za osoblje centara za mentalno zdravlje i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta u zdravstvu. Pored osoblja iz Centra za mentalno zdravlje ZU Dom zdravlja Bihać, koji je reakreditiran u protekloj godini, prisutni su i zaposlenici ostalih Domova zdravlja i to DZ Bosanska Krupa, DZ Cazin, DZ Velika Kladuša, DZ Ključ, DZ Sanski Most, DZ Glamoč, DZ Drvar. Predavači na obuci su direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo, te partneri AKAZ-a dr.Katmerka Cerić i mr.sci. Elma Hadžić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac