Održan 1.SMSiT u FBiH

Objavljeno 1.11.2018.

 

Održan prvi simpozij u organizaciji Udruženja/Udruge medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem u kojem su aktivno učešće uzeli i uposlenici ZU Dom zdravlja BIhać.

1.Simpozij medicinskih sestara i tehničara je održan 26.-28.10.2018.godine u Hotelu Park u Vogošći, a Dom zdravlja Bihać je u suradnji sa Fakultetom zdravstvenih studija - Univerziteta u Bihaću uz pomoć sponzora uspio obezbijediti sredstva za odlazak na pomenuti simpozij i kotizaciju za isti, te samim tim uključiti i studente u naučne procese i sestrinske prakse. Cilj organizacije ovih kontinuiranih edukacija, simpozija i konferencija je da zajedničkim zalaganjima, trudom i radom (ZU Dom zdravlja Bihać, Fakultet zdravstvenih studija i UMSTFBiH) doprinesemo unapređenju kvalitete sestrinske prakse. Među učesnicima su bili i medicinske sestre-tehničari iz ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" i JU Medicinska škola Bihać.

 

 

 

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac