Razdvajanje otpada

Objavljeno 17.10.2017.

 

U Domu zdravlja Bihać započeta je kampanja razdvajanja sirovina iz komunalnog otpada. Razvrstavanje ovog otpada mali je doprinos koji svako od nas može dati za zaštitu okoliša. Za sve Službe u Domu zdravlja kao i za čekaonice obezbijeđene su kante sa uputama za razvrstavanje otpada. Odvajanjem otpada smanjujemo ukupnu količinu otpada koja se odvozi na deponiju i značajno smanjujemo troškove konačnog zbrinjavanja otpada. Pored što ugrožava život ljudi otpad u prirodi može ugroziti i životinje.

Ako želite učiniti nešto za zaštitu prirode i okoliša, a ne znate gdje započeti, jedna od najosnovnijih stvari je briga o odvajanju i recikliranju otpada.

 

Malo statistike za one koji ovo čitaju:

  • Četvrtinu kućnog otpada čini stari papir, a trećinu čini bio otpad.
  • Za 1 tonu papira treba 240.000 L vode, 4700 kWh energije i 2 stabla.
  • Za 1 tonu recikliranog papira treba 180 L vode, 2750 kWh energije i niti jedno stablo...

 

U Domu zdravlja Bihać odlučili smo početi od sebe ali molimo i naše sugrađane, posjetitelje glavne zgrade Doma zdravlja da počnu s odvajanjem plastike i papira iz otpada u za to obilježene kante a naročito da pouče svoje najmlađe o potrebi odvajanja otpada kako bi već od ranog doba stekli dobre navike i učinili odvajanje otpada dijelom svakodnevne rutine.

Projekat Odvajanja sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada u Domu zdravlja Bihać financiralo je Ministartsvo građenja prostornog uređenja i zaštite okoliša Vlade USK kroz Javni poziv za dodjelu sredstava iz ekoloških naknada u 2016. godini.

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac