Promocija oralnog zdravlja

Objavljeno 06.02.2014.

 

Stručni tim Službe za zubozdravstvenu zaštitu Doma zdravlja Bihać je u 2013. godini u cilju promocije oralnog zdravlja proveo kompletan program preventivne zubozdravstvene zaštite djece u privatnim i javnim vrtićima u Bihaću.

Program se temelji na sljedećim principima: rano uključivanje djece u edukacijski program; utvrđivanje prioritetnih područja za provedbu programa; kontinuitet provedbe edukacije kroz suradnju i edukaciju odgajatelja u dječijim vrtićima, roditelja i zdravstvenih radnika; izradi odgovarajućeg edukacijskog materijala za svaku od uključenih skupina; preventivni programi s tačno utvrđenim zadaćama svakog sudionika i suradnja sa lokalnom zdravstvenom službom; osiguranje i vrednovanje kvalitete programa te promocija preventivnog programa u lokalnoj zajednici. Promocija oralnog zdravlja za cilj ima unapređenje zdravlja populacije i stvaranja osnova za dobro zdravlje prije nego se pojave problemi pa su ove aktivnosti usmjerene na razvoj znanja o preventivnom aspektu u cilju unapređenja održavanja zdravlja organa usne šupljine kod ovih kategorija stanovništva.

Na području općine Bihać urađen je sistematski pregled 395 djece kojom prilikom je obavljena fluorizacija zuba i održano 23 predavanja u dva javna i jednom privatnom vrtiću te u Centru za djecu bez roditeljskog staranja “Duga” Kulen Vakuf. Obzirom da je stomatologija danas orjentirana na liječenje bolesti usne šupljine, a manjim dijelom ili gotovo nikako na prevenciju ovim se naporima pružila podrška stanovništvu ali i društvu u cjelini jer se kroz promociju i pojačanu vidljivost provedenih aktivnosti senzibilizira i uže i šire okruženje, kao i relevantne institucije i javnost.

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac