Dispanzer za zdravstvenu zaštitu djece

 

Načelnik službe: Dr. Merima Nokić-Čolaković, spec. pedijatar

Glavna sestra: Željka Midžić- Viša med.sestra 

Kontakt telefon: 037/316-759

Ambulanta za bolesnu djecu: 037/316-764

Savjetovalište: 037/316-765

E-mail adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: 07:00-15:00 (Pauza 10:00 - 10:30)

 

  

Dr. Merima Nokić-Čolaković

  

 Željka Midžić

 

Opis poslova

 

 • Dječiji dispanzer vrši cijepljenje učenika 9.ih razreda osnovnih škola odlaskom u škole u okviru redovne vakcinacije.
 • U ambulanti za predškolsku i školsku djecu se javljaju pacijenti po potrebi, gdje se provodi trijaža po hitnosti ili redom dolaska pacijenata u ambulantu.

 

Rad u savjetovalištu se odvija po dogovoru (termin dolaska na pregled).

Osnovni cilj savjetovališta je praćenje normalnog rasta i razvoja dojenčeta, te odstupanje od tog razvoja, a pri tom redovnom mjesečnom pregledu se vrši cijepljenje prema kalendaru cjepljenja koje donosi Federalno ministarstvo zdravstva.

Prvi susret sa savjetovalištem je pet (5) dana života djeteta, kada se radi test na fenilketonuriju i hipotireozu. Pri pregledu se vrši mjerenje tjelesne težine, tjelesne visine i obima glave; savjetuju se roditelji o higijeni, prehrani, previjanju; vrši se obrada pupčane rane, skidanje sqor-a i druge intervencije. Pri pregledu se utvrđuje zdravstveno stanje dojenčeta i odlučuje se o cijepljenju ili potrebnoj terapiji. Roditeljima se objašnjava moguća reakcija na primljenu vakcinu i mjere koje treba poduzeti. Upućuje se dijete dalje subspecijalisti na pretrage ili na kliniku, ovisno o indikaciji. Izdaju se ljekarska uvjerenja za obdanište. Obavlja se cijepljenje djece od 1–10.godine, ovisno o kalendaru vakcinacije.

U šestoj (6) godini vrše se sistematski pregledi za upis u prvi (1) razred osnovne škole (laboratorijske analize, TT, TV, vid, pregled po sistemima) te se uočeni problemi nastoje ukloniti. O svemu tome se vodi evidencija u zdravstvene kartone te kartone za vakcinaciju. Svaki se dan piše izvještaj o potrošenoj vakcini. Svaki mjesec se Izvještaj šalje u Zavod za javno zdravstvo te godišnji Izvještaj o cijepljenju i utrošenoj vakcini. Na početku godine se pravi plan cijepljenja za tekuću godinu. Redovno se kontroliraju kartice cijepljenja i šalju pozivi za djecu koja se ne javljaju kao i pozivi za sistematske preglede.

Vrše se sistematski pregledi učenika aktivnih u sportu po dogovoru sa Sportskim savezom Grada Bihaća.

Obavljaju se sistematski pregledi učenika u okviru redovnog praćenja fizičkog i mentalnog razvoja školske djece.

 

U ambulanti za bolesnu djecu proces rada je sljedeći:

 • Prvi pregled i uključivanje terapije
 • Drugi pregled u toku terapije
 • Treći pregled po završetku terapije
 • Slanje pacijenta u druge specijalističko konsultativne službe
 • Obrada pacijenta po uputi iz konsultativnih službi (laboratorij, RTG)
 • Obrada pacijenta pri slanju na kategorizaciju (djeca sa smetnjama u razvoju)
 • Preoperativna priprema pacijenta (laboratorijske analize, EKG, RTG, nalazi i mišljenje pedijatra)
 • Praćenje pacijenta sa kroničnim oboljenjima (RPM, Diabetes melitus Tip I, cistična fibroza, VUR-profilaksa, kronični obstrukrivni bronhitis-profilaksa).
 • Zbrinjavanje hitnih stanja (konvulzije, opekotine, povrede)
 • Davanje i.m. i   i.v. terapije
 • Zbrinjavanje dehidriranih pacijenata i.v. terapijom i njihovo praćenje nekoliko sati u ambulanti u toku i poslije terapije
 • Inhalacije pacijenata sa hroničnim i akutnim opstruktivnim oboljenjima
 • Aspiracija dišnih puteva
 • Obrada hitnih povreda
 • Obrada zbrinutih povreda po preporuci dječijeg kirurga ortopeda do kontrolnog pregleda istih
 • Obrada opekotina
 • Previjanje i toaleta operiranih pacijenata
 • Frikcije i snižavanje temperature kod visoko febrilne djece
 • Ispiranje uha
 • Ispiranje oka
 • Prva pomoć i zbrinjavanje djece kod akutnih alergijskih stanja (ubod insekata, alergijski reakcija na hranu i lijekove)
 • Zbrinjavanje djece kod ujeda životinja (psa, mačke) i provjera te davanje ANA-TE zaštite.

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac