IZJAVA O POLITICI

Na osnovu principa i vrijednosti reforme zdravstvenog sistema, Dom zdravlja Bihać izjavljuje:

"Prihvaćamo da su glavne vrijednosti koje definiraju parametre kvalitete u zdravstvenoj zaštiti: dostojanstvo ljudi, izbor i privatnost, pravičnost, dostupnost i pristup zdravstvenoj zaštiti, učinkovitost i efikasnost zdravstvenih službi, promoviranje zdravlja i zdravih stilova života.

Vjerujemo da su: pristup orijentiran na pacijenta, profesionalna kompetencija i etika, profesionalna odgovornost i odgovornost menadžmenta, obaveza profesionalnog osoblja za poboljšanje kvaliteta, korištenje informacija i pozitivnih stimulacija za izvršenje i rezultate, edukacija i obuka iz oblasti sigurnosti i poboljšanja kvaliteta preduvjet za poboljšanje pružanja zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Bihać.

 

VIZIJA
Doma zdravlja Bihać

Biti prepoznatljivi kod pružanja usluga, kontinuirano održavati visok nivo kvalitete kroz pristup orijentiran na pacijenta.

 

MISIJA
Doma zdravlja Bihać

Mi vodimo brigu o zdravlju svih građana naše opštine kroz:

  • Fokusiranje na pacijenta
  • Korištenje suvremenih tehnologija u skladu sa standardima kvalitetne zdravstvene zaštite
  • Promicanje zdravih stilova života i zdravlja u obitelji/porodici, te sprečavanje bolesti
2012 Dom zdravlja Bihac