Historijat Doma zdravlja Bihać

 

Zdravstvena zaštita stanovništva, tada Opštine Bihać, odvijala se u sklopu Bolnice Bihać do 1981. godine kad se odvaja Primarna zdravstvena zaštita i počinje s radom u prostorijama na adresama Ul. Moše Pijade i Krupska.

Novi objekat, na sadašnjoj adresi Put V korpusa bb je izgrađen 1986. godine. Iste godine počinje sa radom Služba Hitne pomoći, a do kraja 1987. godine i ostale Službe su pronašle svoje mjesto u prelijepom objektu. 1997. godine naziv Radna organizacija Primarna zdravstvena zaštita prelazi u naziv Javna ustanova Primarna zdravstvena zaštita, a 1999. godine u sadašnji naziv Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bihać. U nesretnom periodu '92-'95 objekat je pretrpio 33 direktna pogotka granata i samim tim je u velikoj mjeri bio oštećen što je i danas vidljivo na nekim mjestima.

Bez obzira na velika razaranja Dom zdravlja Bihać nikad nije prestajao sa radom.

U sastavu ZU Dom zdravlja pored centralnog objekta, imamo i područne ambulante s ciljem efikasnog pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu Opštine Bihać.

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac