Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove

 
 

Šef službe: Maja Sarajlić, dipl.iur

Biografija

Kontakt telefon: 037/316-761

E-mail adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (Pauza 10:00-10:30)

 

Opis poslova

Djelatnost Službe je širokog raspona, a podrazumijeva:

  • Kadrovske poslove na nivou Ustanove;
  • Poslove administracije na nivou Ustanove-izrada medicinske dokumentacije;
  • Poslovi prijema i otpremanja pošte, kao i arhivske poslove.
  • Pravne poslove za Ustanovu - utuživanje nenaplaćenih potraživanja, kao i radne sporove;
  • Učestvuje u izradi općih akata, ugovora, sporazuma i sl.,
  • Izrađuju se odluke, rješenja, ugovori o radu (direktora, Upravnog odbora),
  • Prate se izmjene i dopune zakona kao i drugih propisa te se brine o njihovom dosljednom provođenju
  • Referent zaštite na radu, protivpožarne i civilne zašite obavlja zadatke i poslove fizičkog i tehničkog obezbjeđenja ljudi i imovine ZU Dom zdravlja Bihać, kao i provođenje preventivnih mjera protivpožarne zaštite, zaštite na radu i zaštite od svih oblika elementarnih nepogoda. Prati kontrolu ispravnosti svih tehničkih sredstava za pp zaštitu, te provodi mjere kontrole i edukacije svih uposlenika o pitanjima vezanim za pp zaštitu, kao i zaštitu na radu.

 

 

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac