Dani Doma zdravlja Bihać

 

Povodom 07.04. Svjetskog dana zdravlja, Dom zdravlja Bihać je po prvi put organizirao dane Doma zdravlja Bihać koji se odvijaju od 31.03. do 04.04.2014. Ovih pet dana ima za cilj da se kroz razne aktivnosti postignuća Doma zdravlja pokažu i približe pacijentu, kao i to da ova ustanova ispunjava svoje obaveze pružanja primarne zdravstvene zaštite pri tom orijentirana na pacijente i rješavanje njihovih  svakodnevnih, a životno važnih pitanja. 

Dani  Doma zdravlja su koncipirani tako da se u isto vrijeme odvija niz aktivnosti usmjerenih na postizanje ovog cilja te se sastoji od: 

 

  • Posjete učenika osnovnih škola Službama za zubozdravstvenu zaštitu i Centru za fizikalnu rehabilitaciju

  • "Sedmici ljubaznosti u domu zdravlja" kojom prilikom je pacijentima data mogućnost glasanja za najljubaznijeg zdravstvenog  radnika DZ  • Izložbi radova korisnika usluga Centra za mentalno zdravlje 

  • Proslavi povodom Dana zdravlja.

 

Tim povodom Dom zdravlja Bihać posjećuju učenici III i IV razreda Osnovne škole Harmani II i uživaju u, za njih prilagođenoj, prezentaciji o oralnom zdravlju Službe za zubozdravstvenu zaštitu. Kroz prezentaciju koju je pripremila Naida dr Muhamedagić, spec.dječije i preventivne stomatologije i uz asistenciju stomatologa Nermine dr Ibradžić, učenici dobivaju upute o oralnoj higijeni, a sve sa namjerom uspostavljanja kontinuiranog preventivnog programa za ovaj segment populacije na području gdje djeluje ova zdravstvena ustanova. 

Tokom posjete Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Maida Zirić-dipl.fizioterapeut i Sabina Kečanović-fizioterapeut,  učenicima  prezentiraju vježbe istezanja koje imaju za cilj naučiti ih pravilnom držanju te im  dijele plakate sa uputama pravilnog nošenja školske torbe.  

 

2012 Dom zdravlja Bihac