Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo zdravstva svojim rješenjem broj: 03-37-4185-5/12 od 19.12.2012. godine ZU Dom zdravlja Bihać odobrilo obavljanje djelatnosti PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE (DDD) koja uključuje upotrebu otrova iz II i III skupine.

Preventivne mjere DDD će se provoditi u skladu sa članom 10. Tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti F BiH (Sl. novine F BiH br. 29/05).

Pozivamo Vas na poslovnu saradnju, a sve informacije o pojedinostima i pogodnostima pružanja pomenutih usluga možete dobiti na našem promotivnom letku.

 

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac