Shema organizacije Doma zdravlja Bihać

 

Rad Doma zdravlja Bihać odvija se kroz rad dva sektora:

 

  • Sektor medicinskih poslova, i
  • Sektor nemedicinskih poslova.

 

Organizacija i sistematizacija poslova u Domu zdravlja Bihać uređena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ZU Dom zdravlja. Domom zdravlja upravlja Upravni odbor čije članove imenuje Vlada USK, a rukovodi direktor koga imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade USK,a na prijedlog Ministarstva zdravstva USK.

2012 Dom zdravlja Bihac