Kalendar zdravlja 

04. februar

Svjetski dan prevencije karcinoma

06. februar

Svjetski dan nulte tolerancije spolnog ozljeđivanja žena

08. mart

Međunarodni dan žena

22. mart

Svjetski dan voda

24. mart

Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

07. april

Svjetski dan zdravlja

21. - 28. aprila

Svjetska sedmica cijepljenja

25. april

Svjetski dan malarije

31. maj

Svjetski dan nepušenja

14. juni

Svjetski dan darivatelja krvi

28. juli

Svjetski dan hepatitisa

01. - 07. augusta

Svjetska sedmica dojenja

19. august

Svjetski humanitarni dan

10. septembar

Svjetski dan prevencije samoubojstva

28. septembar

Svjetski dan bjesnoće

29. septembar

Svjetski dan srca

1. oktobar

Međunarodni dan starijih osoba

10. oktobar

Svjetski dan mentalnog zdravlja

13. oktobar

Svjetski dan vida

12. novembar

Svjetski dan pneumonije

14. novembar

Svjetski dan šećerne bolesti

16. novembar

Svjetski dan kronične opstruktivne plućne bolesti

01. decembar

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

03. decembar

Svjetski dan osoba s invaliditetom

10. decembar

Dan ljudskih prava

2012 Dom zdravlja Bihac