Kako se pripremiti za laboratorijske pretrage - upute za pacijente

 

1. Opšte upute prije uzimanja krvi:

 • Dan prije uzimanja uzorka krvi potrebno je:
 • izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost
 • uzeti uobičajene obroke hrane, ali ne premasne
 • poslije 19 sata uvečer dan prije odlaska u laboratorij
 • ne uzimati hranu
 • ne piti alkohol
 • ne pušiti
 • voda se smije piti
 • 48 sati prije uzimanje krvi je potrebno izbjegavati sve lijekove, osim onih koje je ljekar odredio kao obavezne
 • za redovite pretrage uzorak krvi od pacijenta uzeti ujutro između 7 i 10 sati dok je pacijent odmoren i prije nego što je podvrgnut dijagnostičkim i terapijskim postupcima
 • nužno je stvoriti uvjete koji osiguravaju da pacijent bude odmoren i opušten prije uzimanja krvi (preporuča se prije uzimanja krvi mirovati 15-20 minuta) zbog mogućih promjena u intermedijarnom metabolizmu ugljikohidrata, lipida i proteina

 

1.1 Upute za pripremu pacijenta prije određivanja lipidnog statusa:

 • Dvije sedmice prije uzimanja uzorka krvi:
 • uobičajeno se hraniti
 • izbjegavati promjene u tjelesnoj težini
 • 48 sati prije uzimanja uzorka krvi:
 • izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost
 • ne uzimati alkohol
 • 24 sata prije uzimanja uzorka krvi:
 • uzimati uobičajene obroke hrane
 • ali ne premasne (izbjegavati pretjerani unos kalorija)
 • 12 sati prije uzimanja uzorka krvi:
 • poslije 19 sati uvečer dan prije odlaska u laboratorij ne uzimati hranu, piti alkohol, kafu te pušiti

Određivanje holesterola ne treba provoditi prije nego što prođe 8 sedmica od:

 • akutnog infarkta miokarda
 • moždanog udara
 • kirurške operacije
 • traume
 • sekundarne bolesti s promjenama u metabolizmu lipida
 • akutne bakterijske ili virusne infekcije

 

1.2 Upute za pripremu pacijenta prije određivanja željeza:

 • 24-48 sati prije uzimanja uzorka krvi ne piti sokove obogaćene vitaminima ni pića uz dodatak tvari koja pojačava tonus organizma (energetski napitci)
 • krv od pacijenta uzeti ujutro između 7 i 10 sati (standardizirano vrijeme) jer željezo ima značajnu dnevnu varijaciju (i do 70%)
 • ako je pacijent pod terapijom preparatima željeza i/ili multivitaminskim preparatima obogaćenim željezom, kontrola željeza u serumu izvodi se najmanje:
 • sedmicu do 10 dana nakon peroralnog uzimanja preparata željeza,
 • tri dana nakon davanja intravenoznih preparata,
 • mjesec dana nakon intramuskularnog davanja željeza
 • koncentracije željeza u serumu su povećane kod primjene acetilsalicilne kiseline, kloramfenikola, oralnih kontraceptiva, multivitamina, kemoterapijskih agenasa (posebno cisplatina i metotreksat)
 • određivanje željeza ne treba provoditi: u stanju akutne bakterijske ili virusne infekcije

 

1.3 Upute za pripremu pacijenta i provođenje testa oralne podnošljivosti glukoze:

 • test se izvodi ujutro između 7 i 8 sati, nakon što je pacijent prethodnu noć bio natašte (8-14 sati), a tri dana prije toga na uobičajenoj prehrani zasićenoj ugljikohidratima (kruh, riža, tjestenina, krumpir) i bez ograničavanja tjelesne aktivnosti
 • za vrijeme testa koji traje 2 sata, pacijent mora mirovati, ne smije pušiti, jesti, piti kafu ili druga pića
 • test oralne podnošljivosti glukoze ne provodi se ukoliko je vrijednost glukoze u krvi > 10,0 mmol/L

 

1.4 Upute za pripremu pacijenta za određivanje postprandijalne koncentracije glukoze:

 • za izvođenje pretrage bolesnici se primaju isključivo do 08.30.
 • tri dana prije izvođenja testa bolesnik mora biti na prehrani zasićenoj ugljikohidratima (kruh, tjestenina, krumpir, riža).
 • bolesniku se prvo uzorak krvi izvadi natašte. Nakon toga bolesnik mora odmah pojesti svoj uobičajeni doručak. Tačno dva sata nakon doručka bolesnik se mora javiti laborantu, radi ponovnog uzimanja uzorka krvi. 
 • test oralne podnošljivosti glukoze ne provodi se ukoliko je vrijednost glukoze u krvi > 10,0 mmol/L

 

 

2012 Dom zdravlja Bihac