Skrining program ranog otkrivanja raka dojke - 50 mamografija u Brekovici

Objavljeno 18.04.2016.

 

U sklopu provođenja Programa ranog otkrivanja raka dojke BiH ogranak American Jewish Committe-a unutar Projekta Zdravstvenog osnaživanja žena (skrining program na bolesti raka dojke), u suradnji sa bihaćkim Udruženjem žena oboljelih od karcinoma dojki "UNA" i porodičnom ambulantom Brekovica Doma zdravlja Bihać danas je urađeno 50 mamografija za žene sa područja MZ Brekovica.

Žene su pozivane na ovaj pregled po pripadnosti rizičnoj skupini vezanoj za dob i pozitivnu porodičnu anamnezu na ova oboljenja. Nakon što im je izmjeren krvni pritisak i šećer u krvi urađena je i mamografija svim pacijenticama i obezbjeđeno im je očitanje ovog nalaza.

Nakon obavljenih mamografija u obližnjoj školi održava se predavanje na temu karcinoma dojke i ranog otkrivanja ove bolesti.

 

 

 

 

 

 
 
2012 Dom zdravlja Bihac